Language: 简体中文 English
Organizing Committee
Organizing Committee

Presidents
● Zhang Longxi
● Liu Hongyi

● Jin Honggang
● Peter Stilwell


Vice Presidents
● Zhang Hui
Sun Yifeng

Secretary-General
● Zhang Xiaohong
● Zhu Shoutong

Members
● Wang Ning
Cao Shunqing
● Yang Huilin
● Li Jun

● Chen Yuehong
● Tian Qibo
● Ye Shuxian
● Gao Xudong
● Song Binghui
● Zhang Bing
● Zhao Jing
● Zhao Weirong

Key Dates
Congress Date
29 July- 2 August 2019

Abstract Submission Deadline

1 March 2019

Online Registration Deadline

20 July 2019

On-site Registration Date

29 July 2019